• SHIHARA POP UP SHOP IN KOBE | Details
  • NOTICE OF OPENING HOURS CHANGE | Details
  • FREE SHIPPING, TAX & DUTIES OVER $600
  • WORLDWIDE SHIPPING : SEE DETAILS
Cart

5-15-2 Jingumae, Shibuya
Tokyo, 1500001, Japan

Tel. +81 3 3486 1922
info@shihara.com

@shihara